Τοπικό Πρόγραμμα LEADER στην Περιφέρεια Καρδίτσας

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER στην Περιφέρεια Καρδίτσας

Εως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015, είναι δυνατή η κατάθεση αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας από τους υποψήφιους δικαιούχους για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους προτάσεων στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Καρδίτσας A.E. συνολικού προϋπολογισμού 1.643.982,82 ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης 829.491,41 ευρώ.

Μέσω του Τοπικού Προγράμματος LEADER παρουσιάζεται η δυνατότητα ανάπτυξης και τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη χρηματοδότηση έως 50% του συνολικού κόστους ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς όπως η εμπορία και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, οι μικρές βιοτεχνίες, η παροχή υπηρεσιών, η παρασκευή τροφίμων, η εστίαση και αναψυχή κ.α.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις

  • Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
  • Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

Περιοχή Εφαρμογής

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές και ειδικότερα σε 90 ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και σε 3 ορεινές Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 70 επενδυτικά σχέδια συνολικού Προϋπολογισμού 8.404.436,44 ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης 5.073.807,75 ευρώ, και έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές προς τους δικαιούχους (αναλογούσα ενίσχυση) ύψους 1,3 εκ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24410 42363 – 26345.

Διαβάστε επίσης:

Δημιουργία και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων