Τροποποιήσεις στις Προσκλήσεις των Μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Τροποποιήσεις στις Προσκλήσεις των Μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Τροποποιήσεις στις προσκλήσεις Μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψης αναρτήθηκαν στη Διαύγεια.

Συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αφορούν τα παρακάτω υποέργα:

  • Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών – Δείτε την τροποποίηση εδώ.
  • Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων – Δείτε την τροποποίηση εδώ.
  • Πράσινος Αγροτουρισμός – Δείτε την τροποποίηση εδώ.