Τρύγος – Κεφαλονιά: Μειωμένη παραγωγή, σταθερές οι τιμές σταφυλιών

Τρύγος – Κεφαλονιά: Μειωμένη παραγωγή, σταθερές οι τιμές σταφυλιών

Το χαρακτηριστικό της όψιμης εσοδείας φέτος στην Κεφαλονιά προαναγγέλθηκε από την καθυστέρηση έκπτυξης των οφθαλμών την άνοιξη, αλλά και την καθυστέρηση όλων των σταδίων του βλαστικού κύκλου των αμπελιών.

Οι αμπελώνες της Ζώνης Ρομπόλας δέχτηκαν πλήγμα από την εμφάνιση παγετού στις 12 και 13 Απριλίου.

Επίσης οι βροχοπτώσεις στις αρχές Αυγούστου λειτούργησαν ευνοϊκά στην εμφάνιση κάποιων κρουσμάτων Βοτρύτη.

Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σε απώλεια παραγωγής της τάξης του 20%.

Ο τρύγος ξεκίνησε στις 17 Αυγούστου, έληξε στις 17 Σεπτεμβρίου και η παραγωγή ανήλθε τελικά στους 361 τόνους.

Οι νεαροί οίνοι που αποζυμώνουν στις δεξαμενές φέρουν ικανοποιητικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οξύτητα , ένταση, αρώματα κτλ), χαρακτηριστικά της Ρομπόλας.

Οι τιμές των σταφυλιών αν και δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα, αναμένεται να παραμείνουν στα περσινά επίπεδα.