Υπερδεκαπλασιασμός της κατανάλωσης ελαιών στο Ηνωμένο Βασίλειο  – Η θέση των ελληνικών εξαγωγών

Υπερδεκαπλασιασμός της κατανάλωσης ελαιών στο Ηνωμένο Βασίλειο – Η θέση των ελληνικών εξαγωγών

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία η κατανάλωση ελαιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υπερδεκαπλασιάστηκε, ανερχόμενη σε 40,2 χιλ. τόνους την περίοδο 2013/14 από τους 3,4 χιλ. της περιόδου 1990/91. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώθηκαν για την περίοδο 2013/2014, 62 χιλ. τόννοι ελαιολάδου, ποσότητα περίπου δεκαπλάσια από την αντίστοιχη του 1990, ενώ οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 160 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην 5η θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιών του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων.

Οι κυριότεροι προμηθευτές του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση το μέσο ποσοστό επί των εισαγωγών, κατά την περίοδο 2010–2014 είναι:

  • Ισπανία, με 41,59% της συνολικής αξίας και 54,82% του συνολικού όγκου.
  • Ελλάδα με 21,11% της αξίας και 14,62% του όγκου.
  • Ιταλία με 13,43% της αξίας και 6,42% του όγκου.
  • Μαρόκο με 7,58% της αξίας και 9,19% του όγκου.

Οι εισαγωγές από την Ελλάδα, όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία αυτές καταγράφουν σε αξία σταθερή αύξηση από το 2010 και έπειτα, (2011 – 2,54%, 2012 – 0,99%, 2013 – 4,44%,) με σημαντικότατη αύξηση το 2014 κατά 26,88%. Το μερίδιο αγοράς των ελληνικών ελαιών από 14,01%, κατ’ όγκο και 21,44% σε αξία το 2010, με μικρή διακύμανση το 2011 και 2012 , ανήλθε σε 19,13% και 25,37%, αντίστοιχα, το 2014.

Στοιχεία Ο.Ε.Υ. Λονδίνου