Υπέρμετροι φόροι για τα αγροτικά εισοδήματα – Ποιος θεωρείται επαγγελματίας αγρότης

Υπέρμετροι φόροι για τα αγροτικά εισοδήματα – Ποιος θεωρείται επαγγελματίας αγρότης

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Όσοι δεν είναι επαγγελματίες αγρότες – υπολογίζονται σε 350.000 φορολογούμενους – θα κληθούν το 2017 να πληρώσουν φόρο 22% από το πρώτο ευρώ του συνολικού αγροτικού τους εισοδήματος και ΔΕΝ δικαιούνται την έκπτωση φόρου εισοδήματος. Με βάση τον νέο νόμο ο συντελεστής φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματός τους μέχρι το επίπεδο των 20.000 ευρώ αυξάνεται κατά 69,2% (!) (από το 13%  στο 22%)

Ταυτόχρονα, η αλλαγή του καθεστώτος για το ποιος θεωρείται επαγγελματίας αγρότης θα αναγκάσει πολλούς να πληρώσουν υπέρμετρα αυξημένους φόρους, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Μέχρι σήμερα κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρούνταν αυτός ο οποίος αποκτά τουλάχιστον το 35% του συνολικού εισοδήματός του από την άσκηση αγροτικών δραστηριοτήτων και δεν υπήρχε η πρόσθετη προϋπόθεση της τήρησης λογιστικών βιβλίων. Αυτό πλέον άλλαξε.

Ποιοι θεωρούνται επαγγελματίες αγρότες

Για να θεωρηθεί πλέον κάποιος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θα πρέπει:

  • Τουλάχιστον 50% του συνολικού εισοδήματος να προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες
  • Να τηρεί λογιστικά βιβλία
  • Να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης,
  • Να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του
  • Να είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση.

Ο αριθμός των φορολογούμενων που θα διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη εκτιμάται ότι θα περιοριστεί από τους 530.000 σε μόλις 175.000!

Αναλυτικά το νέο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς με πίνακες, παραδείγματα και ΔΩΡΕΑΝ e-εφαρμογή για να υπολογίσετε το καθαρό σας εισόδημα εδώ.