Υπερθέρμανση: Από το στάδιο της δέσμευσης, στο στάδιο της εφαρμογής

Υπερθέρμανση: Από το στάδιο της δέσμευσης, στο στάδιο της εφαρμογής

Έχοντας ήδη τεθεί σε εφαρμογή (4 Νοεμβρίου) η Συμφωνία του Παρισιού για την προστασία του πλανήτη από την υπερθέρμανση, οι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν στην 22η Διάσκεψη των Μερών (COP22), καλούνται να περάσουν από το στάδιο της δέσμευσης, στο στάδιο της εφαρμογής, ώστε να μπει φρένο στην απειλητική άνοδο της θερμοκρασίας, έως τα τέλη του 21ου αιώνα.

Με στόχο να συγκεκριμενοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η διεθνής κοινότητα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα στο Μαρόκο, οι εργασίες της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Kλίμα και θα ολοκληρωθούν στις 18 Νοεμβρίου.

Η διεθνής κοινότητα καλείται να ορίσει με σαφήνεια τα βήματα που θα ακολουθήσει, προκειμένου να επιτευχθεί ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, σε επίπεδα πολύ μικρότερα από τους 2 °C. Συνεπώς, τα 195 κράτη που υπέγραψαν πέρυσι τον Δεκέμβριο τη Συμφωνία του Παρισιού, καλούνται τώρα να την καταστήσουν εφικτή και βιώσιμη, συγκροτώντας ένα διεθνές και εφαρμόσιμο σχέδιο δράσης.

«Ώρα για δράση», λοιπόν. Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό ενεργειακό και καταναλωτικό μοντέλο, μία νέα επιχειρηματική και επενδυτική συμπεριφορά που θα συνηγορεί υπέρ του βασικού στόχου, που είναι η ανάσχεση της παγκόσμιας υπεθέρμανσης και της κλιματικής απορρύθμισης. Και βέβαια, με μείωση της εκπομπής ρύπων, με συγκεκριμένους τρόπους καταγραφής, ώστε να ελέγχεται η κάθε χώρα, εάν υλοποιεί ή όχι τη δέσμευσή της για τον περιορισμό τους.