λαχανικα

Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών: Χαμηλή η επικινδυνότητα σύμφωνα με την EFSA

Χωρίς καθόλου υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή εντός των νομοθετημένων ορίων είναι τα τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Η τελευταία έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε από την EFSA δείχνει ότι περισσότερο από 96% των δειγμάτων τροφίμων που συλλέχθηκαν από την Ε.Ε. το 2016 ήταν εντός των νομοθετημένων ορίων, 51% αυτών είχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών σε ποσότητα κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης.

Οι χώρες που συμμετείχαν στην αποστολή δεδομένων ανέλυσαν 84,657 δείγματα για 791 φυτοπροστατευτικά. Η πλειοψηφία των δειγμάτων (67%) προήλθαν από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., την Ισλανδία και τη Νορβηγία ενώ ποσοστό 26.4% των δειγμάτων προήλθαν από προϊόντα από τρίτες χώρες.

Για τα προϊόντα από την Ε.Ε. και τις χώρες του Ε.Ο.Χ. υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων διαπιστώθηκε στο 2.4% των δειγμάτων αντίθετα υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων υπήρχε στο 7.2% των δειγμάτων από χώρες εκτός Ε.Ε.

Ειδικά για τα βιολογικά προϊόντα, το 98.7% των δειγμάτων ήταν εντός των νομοθετημένων ορίων και το 83.1% των δειγμάτων περιείχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών κάτω από το όριο ποσοστικοποίησης.

Τα τρόφιμα που ελέγχθηκαν

Στο πλαίσιο της ετήσιας αναφοράς της, η EFSA αναλύει τα αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου της Ε.Ε., κατά το οποίο οι χώρες που παρέχουν δεδομένα αναλύουν δείγματα από το ίδιο «καλάθι» τροφίμων. Για το 2016 τα προϊόντα του «καλαθιού» ήταν μήλα, λάχανο, πράσο, μαρούλι, ροδάκινα, φράουλες, ντομάτες, σίκαλη, κρασί, αγελαδινό γάλα και χοιρινό λίπος.

Το μέγιστο ποσοστό υπερβάσεων σημειώθηκε για:

  • τα μήλα (2.7% των δειγμάτων), ακολουθούμενο από
  • τις ντομάτες (2.6%).

Μικρός αριθμός υπερβάσεων βρέθηκε:

  • στη σίκαλη (0.7%),
  • στο λάχανο (1.1%) και
  • στις φράουλες (1.8%).

Το εργαλείο “dashboards”

Η δημοσίευση της έκθεσης για το 2016 συμπίπτει με το εργαλείο “dashboards” που έχει αναπτύξει η EFSA και επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τα κυριότερα ευρήματα ανά χώρα και προϊόν.

Το νέο εργαλείο διατίθεται σε τέσσερις γλώσσες και είναι συμπληρωματικό των ήδη υπαρχόντων δεδομένων.