Υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Υποβλήθηκε μετά από μεγάλη καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τελική του μορφή, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Ελλάδας.

Η οριστική έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Το Πρόγραμμα προβλέπει 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης άνω των 6 δις ευρώ. Διαρθρώνεται γύρω από τους ακόλουθους δύο στόχους:

  • τη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγρoδιατροφικό μοντέλο
  • τη συνολικότερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της ελληνικής υπαίθρου.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη μορφή που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική βάση επικοινωνίας με την Επιτροπή θα το βρείτε εδώ.

Οι γεωπόνοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ θα σας ενημερώνουν έγκαιρα, ουσιαστικά και αναλυτικά για τα μέτρα, τις χρηματοδοτήσεις και τους εν δυνάμει δικαιούχους του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.