Υποχρεωτικά πιστοποιημένος σπόρος στο σκληρό σιτάρι για συνδεδεμένη ενισχυσή

Υποχρεωτικά πιστοποιημένος σπόρος στο σκληρό σιτάρι για συνδεδεμένη ενισχυσή

H ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου παραμένει στα 12 κιλά ανά στρέμμα, ως προϋπόθεση για να λάβει ένας παραγωγός συνδεδεμένη ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους μέχρι το 2020.

Για τους παραγωγούς που θα καλλιεργήσουν Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή και θέλουν να λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν πιστοποιημένο σπόρο τόσο αυτή όσο και τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους.