Οι υποχρεωτικές ενδείξεις στις ετικέτες των οίνων

Εγκύκλιο με εγχειρίδιο οδηγιών με τις υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις στις ετικέτες των οίνων εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εγκύκλιος απευθύνεται κυρίως στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, αλλά και στους φορείς του κλάδου και έχει στόχο τη διευκόλυνση των ελέγχων.

Κατά τον έλεγχο των ετικετών θα ελέγχεται κυρίως:

1. Αν περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις.

2. Αν οι υποχρεωτικές ενδείξεις µε εξαίρεση τον αριθμό παρτίδας, την ένδειξη για τα αλλεργιογόνα και τον εισαγωγέα αναφέρονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.

3. Αν τηρούνται οι όροι χρήσης των προαιρετικών ενδείξεων οι οποίες περιλαμβάνονται στην ετικέτα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα µε τον αρθ.117 του Καν(ΕΕ) 1308/2013:

  • ως  επισήμανση ορίζεται το σύνολο των λέξεων, ενδείξεων, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων, εικόνων ή συμβόλων που τοποθετούνται σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο συγκεκριμένο προϊόν.
  • ως παρουσίαση ορίζεται, κάθε πληροφορία που παρέχεται στους καταναλωτές µέσω της συσκευασίας του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και µέσω του σχήματος και του τύπου των φιαλών.

Διαβάστε τις υποχρεωτικές ενδείξεις των Αμπελοοινικών Προϊόντων εδώ