Υποχρεωτική η άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων

Υποχρεωτική η άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων

Σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (δείτε το ΦΕΚ παρακάτω), μέχρι τις 12-03-2015 όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να έχουν άδεια εγκατάστασης.

Οι άδειες εκδίδονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν εντός ή πλησίον των ορίων των διαφόρων οικισμών, θα πρέπει να απομακρυνθούν, αφού δεν είναι δυνατόν να τους χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να μετακινηθούν σε εκτάσεις είτε ιδιόκτητες είτε μισθωμένες ιδιωτικές ή παραχωρημένες δημοσιές ή δημοτικές εκτάσεις.

Οι άδειες χορηγούνται μονό για εγκαταστάσεις εκτός των ορίων οικισμών και σε απόσταση ανάλογα με τον πληθυσμό του οικισμού και τον αριθμό των ζωών της κάθε μονάδας. Ενδεικτικά ισχύουν οι εξής αποστάσεις:

Για οικισμούς μέχρι 500 κατοίκους:

  • Με αριθμό ζώων μέχρι 300 αιγοπρόβατα ή 5 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής απαιτούνται 50 μ.
  • Από 300-500 αιγοπρόβατα ή 6-10 αγελάδες, απαιτούνται 100 μ.

Για οικισμούς από 501-2000 κατοίκους οι αντίστοιχες αποστάσεις είναι 100μ. και 150μ.

Για μεγαλύτερους οικισμούς και μεγαλύτερο αριθμό ζώων οι αποστάσεις κυμαίνονται ανάλογα.

Η άδεια εγκατάστασης καθίσταται απαραίτητη για κάθε δραστηριότητα και η μη ύπαρξη της μετά την 12-03-2015, θα έχει σαν συνέπεια οι κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να συμμετέχουν στα διάφορα επιδοτούμενα περιβαλλοντικά και επενδυτικά προγράμματα, στις δηλώσεις της Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), κλπ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ: