Υποχρεωτική η σήμανση των αμνοεριφίων και αιγοπροβάτων

Υποχρεωτική η σήμανση των αμνοεριφίων και αιγοπροβάτων

Υποχρεωτική είναι η σήμανση των αμνοεριφίων και αιγοπροβάτων (ενώτια τύπου Ι και ενώτια τύπου ΙΙ) από τους κτηνοτρόφους.

Για αμνοερίφια και αιγοπρόβατα χωρίς σήμανση δεν χορηγείται «άδεια διακίνησης» από τα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να σφαγούν στα Σφαγεία ή να πωληθούν για αναπαραγωγή.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται πλήρως η ιχνηλασιμότητα του κρέατος και αποτρέπονται φαινόμενα ελληνοποιήσεων των αμνοεριφίων και των αιγοπροβάτων.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η σφαγή αμνών και εριφίων προς εμπορία εκτός σφαγείων και οι παραβάτες τιμωρούνται με υψηλά πρόστιμα.