Υποχρεωτικός ο περιοδικός έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων

Υποχρεωτικός ο περιοδικός έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Με βάση το Ν.4036/2012 προβλέπεται πλέον υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.

Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.

Σε όλη τη χώρα έχουν ήδη εξουσιοδοτηθεί 40 Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων και σε λίγο ο συνολικός αριθμός θα ανέλθει σε 70. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους τα γνωρίζουν οι κατά τόπους ΔΑΟΚ, αλλά αναρτώνται σταδιακά και εδώ .

Οι αγρότες θα πρέπει να αναζητήσουν έναν Σταθμό της αρεσκείας τους, είτε από τη δική τους περιφερειακή ενότητα είτε από άλλη και να προσέλθουν για την πρώτη επιθεώρηση του ψεκαστικού τους, μέχρι τις 26-11-2016.

Καταγραφή των εν χρήσει ψεκαστικών της χώρας γίνεται μέσω των ΔΑΟΚ των περιφερειακών ενοτήτων και μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Τα καταγεγραμμένα ψεκαστικά θα ενσωματωθούν σε βάση δεδομένων ψηφιακής υπηρεσίας στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι αγρότες για τυχόν νέες καταχωρήσεις.

Έλεγχος κάθε 3 χρόνια

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το χρονοδιάγραμμα των επιθεωρήσεων που εφαρμόζεται στη χώρα μας προβλέπει, τα ψεκαστικά που επιθεωρηθούν μέσα στο 2016 να επαναλάβουν την επόμενη επιθεώρηση εντός τετραετίας – δηλαδή το 2020 με προσέγγιση 15 ημερών- και κάθε επόμενη επιθεώρηση πραγματοποιείται ανά 3ετία.

Τα ψεκαστικά που επιθεωρηθούν το έτος 2017 και εξής, θα επαναλάβουν την επιθεώρηση σε 3ετία δηλαδή επίσης το 2020 με κάθε επόμενη επιθεώρηση ανά 3ετία κλπ

Τα οφέλη

Η επιθεώρηση των εν χρήσει ψεκαστικών, ενώ είναι μία υποχρέωση που έχουν οι αγρότες, έχει διαπιστωθεί ότι τους δημιουργεί οικονομική ωφέλεια και γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης ήδη από το πρώτο έτος, καθώς γίνεται εξοικονόμηση φαρμάκου.

Επιπλέον μετά την επιθεώρηση και με τη σωστή χρήση του ψεκαστικού (βαθμονόμηση), επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ψεκασμού με σωστή κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην καλλιέργεια, πιο ασφαλής εφαρμογή για τον χειριστή (χωρίς διαρροές και αερομεταφορά), μικρότερες ποσότητες γεωργικών φαρμάκων στα γεωργικά προϊόντα και το περιβάλλον.