Βαμβάκι: Αλλαγές στην χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης

Βαμβάκι: Αλλαγές στην χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης

Αλλαγές στην χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι φέρνει νέα Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αλλαγές θα οδηγήσουν στην παραγωγή ποιοτικού προϊόντος με στόχο την προμήθεια της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας με εξαιρετική πρώτη ύλη, τις εξαγωγές στις απαιτητικές ευρωπαϊκές βιομηχανίες και στην αύξηση των εμπορικών τιμών παραγωγού.

Συγκεκριμένα, η απόφαση:

  • αναφέρεται στη νέα Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος και στη θεσμική στρατηγική συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης & Τυποποίησης του Βάμβακος με την Διεπαγγελματική. Μέσω αυτής της συνέργειας στο τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους η Διεπαγγελματική θα προδιαγράφει τους παραγωγικούς και ποιοτικούς στόχους της χρονιάς και οι παραγωγοί θα είναι ενήμεροι για τα ποιοτικά δεδομένα των σποροπαραγόμενων ποικιλιών βάμβακος στην Ελλάδα.
  • υποχρεώνει τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να τηρούν ειδικές προδιαγραφές σήμανσης και ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος
  • προβλέπει διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 10% των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της περιόδου για την εξακρίβωση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση
  • τροποποιείται η σύμβαση μεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστηρίων ούτως ώστε να συνεισφέρει στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης του προϊόντος.

Η απόφαση προβλέπει για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο (2017) την περαιτέρω σύνδεση της χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης με την επίτευξη της ελάχιστης απόδοσης ανά στρέμμα. Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση το μέσο όρο της πενταετίας 2011-2015 μειωμένο κατά 20%.