Βαμβακοκαλλιέργεια: Τα αποτελέσματα της Ομάδας Εργασίας

Βαμβακοκαλλιέργεια: Τα αποτελέσματα της Ομάδας Εργασίας

Βήμα διαλόγου, διαβούλευσης και λήψης σημαντικών αποφάσεων για την βαμβακοκαλλιέργεια, καθώς σε αυτήν μετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Διεπαγγελματική Οργάνωση Παραγωγών & Εκκοκκιστών Βάμβακος, Ένωση Ελλήνων Εκκοκκιστών, Ένωση Ελλήνων Κλωστοϋφαντουργών), όπως και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, αποτελεί η ομάδα εργασίας για τη βαμβακοκαλλιέργεια.

Στα αποτελέσματα της Ομάδας Εργασίας συγκαταλέγονται:

  • η ουσιαστική λειτουργία μετά από χρόνια μιας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης στην οποία εκπροσωπούνται –βάσει αρχαιρεσιών- οι παραγωγικοί κλάδοι του προϊόντος (αγρότες, εκκοκκιστές και κλωστοϋφαντουργοί)
  • η παροχή δυνατότητας στους βαμβακοπαραγωγούς να συστήνουν Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.
  • η αναδιαμόρφωση των συστημάτων ποιότητας για τη βαμβακοπαραγωγή (AGRO) και η σύνδεσή τους με λοιπά συστήματα ποιότητας αναγνωρίσιμα στις παγκόσμιες αγορές όπως το Better Cotton Initiative (BCI) και το ECOLABEL.
  • η απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένου τύπου βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών (stripper) οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος. Σε αυτό το θέμα υπάρχει πρόθεση να αναβαθμιστεί η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να μην κυκλοφορούν τα μηχανήματα αυτά που στερούνται άδειας.
  • η ανανέωση των προγραμμάτων τυποποίησης & ελέγχου ποικιλιών βαμβακιού από το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος μετουσιώνοντας ουσιαστικά τα αποτελέσματα χρόνων εφαρμοσμένης έρευνας σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας για τον κόπο του Έλληνα παραγωγού, σποροπαραγωγού και μεταποιητή (εκκοκκιστή ή κλωστοϋφαντουργού). Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα τυποποίησης του 1% των παραγόμενων δεμάτων συμβάλλει στη δημιουργία Εθνικού Φακέλου Ποιότητας, ο οποίος είναι απαραίτητος για την διεθνή αναγνώριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Ελληνικού βαμβακιού και την εμπορευσιμότητά του. Το πρόγραμμα ελέγχου ποικιλιών βοηθά στην ανάδειξη των καλύτερων, καθοδηγώντας τον παραγωγό να κάνει την καλύτερη επιλογή για το χωράφι του.
  • η ομοιόμορφη σήμανση όλων των παραγόμενων δεμάτων Εκκοκκισμένου βάμβακος, ένα σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό για το ελληνικό βαμβάκι στις διεθνείς αγορές
  • η προσαρμογή της ελάχιστης παραγόμενης ποσότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα ώστε να ανταμείβονται με τη λήψη της ειδικής ενίσχυσης οι πραγματικοί παραγωγοί βάμβακος.