Βασική ενίσχυση: Ποιοι παραγωγοί δεν έλαβαν προκαταβολή και γιατί

Βασική ενίσχυση: Ποιοι παραγωγοί δεν έλαβαν προκαταβολή και γιατί

Συνολικά πάνω από 633 εκατ. € κατατέθηκαν χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς 521.657 δικαιούχων. Οι ενισχύσεις, όπως άλλωστε αναμενόταν, ήταν μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων χρόνων.

Το «ψαλίδισμα» των ενισχύσεων οφείλεται κυρίως στην οριζόντια μείωση 2,09% επί της βασικής ενίσχυσης για την τήρηση του εθνικού ανώτατου ορίου.

Ωστόσο, κάποιοι παραγωγοί δεν είδαν ούτε ευρώ στους λογαριασμούς τους και οι λόγοι είναι οι εξής:

  • 61.794 παραγωγοί δεν έλαβαν προκαταβολή διότι το δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης τους είναι κάτω των 250 ευρώ και σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν καταβάλλονται ποσά κάτω από 250€. Ωστόσο, όσοι παραγωγοί μετά την προσθήκη των ενισχύσεων που εκκαθαρίζονται το Δεκέμβριο ξεπερνούν το ποσό των 250 ευρώ, θα λάβουν τα ποσά που δικαιούνται στην πληρωμή του Δεκεμβρίου.
  • 4.114 παραγωγοί κρίθηκαν μη δικαιούχοι λόγω μεγάλης απόκλισης μεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων, μετά τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων που υλοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξε περίπτωση όπου παραγωγός δήλωσε 180 αιγοπρόβατα και από τον έλεγχο ανέκυψαν 70!!
  • 4.120 παραγωγοί έχουν εμπλακεί σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων  επί των οποίων εκκρεμεί ο διοικητικός έλεγχος και μόλις ολοκληρωθεί θα εξοφληθούν, εφόσον έχουν τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες. Σημειώνεται ότι φέτος υπήρξε μεγαλύτερος αριθμός μεταβιβάσεων λόγω της επικείμενης προκήρυξης του προγράμματος των νέων αγροτών.

Παρακράτηση ΕΛΓΑ

Όσον αφορά την παρακράτηση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από τον ΕΛΓΑ αυτή πραγματοποιήθηκε στους αγρότες που είχαν δώσει γραπτή εξουσιοδότηση κατά την διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής.

Η παρακράτηση ορίζεται στο ύψος του ποσοστού των πληρωμών των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, άρα αφού ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε ποσοστό 70% η παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ είναι στο ίδιο ποσοστό επί της ασφαλιστικής εισφοράς.