Βελτίωση των όρων εμπορίου για τους παραγωγούς στο 4μηνο του 2015

Βελτίωση των όρων εμπορίου για τους παραγωγούς στο 4μηνο του 2015

Βελτιώθηκαν σημαντικά οι όροι εμπορίου για τους παραγωγούς στο πρώτο τετράμηνο του 2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές που απολαμβάνουν οι παραγωγοί (εκροές), αυξήθηκαν σημαντικά στο πρώτο τετράμηνο 2015 κατά 6,6%, σε ετήσια βάση, έναντι οριακής μείωσης κατά 0,8% στο αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Η άνοδος αυτή των απολαμβανόμενων τιμών ήταν πολύ υψηλότερη αυτής των τιμών που καταβάλλουν οι παραγωγοί ως εισροές, καθώς οι τελευταίες μειώθηκαν στο πρώτο τετράμηνο 2015 κατά 2,4, έναντι μείωσης 3,0% στο αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Επισημαίνεται ότι αύξηση των τιμών των εκροών οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών των προϊόντων της φυτικής παραγωγής κατά 11,7% στο πρώτο τετράμηνο 2015, σε ετήσια βάση, ακολουθούμενες από ισχνή άνοδο των τιμών της ζωϊκής παραγωγής (+0,7%). Η σημαντική αύξηση των τιμών της φυτικής παραγωγής οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που έπληξαν κυρίως τα λαχανικά και κηπευτικά προϊόντα και αύξησαν συνεπώς σημαντικά τις τιμές τους κατά 25,4% στο πρώτο τετράμηνο 2014 σε ετήσια βάση.

Αναφορικά με τη μείωση των τιμών των εισροών, αυτή προήλθε από τη μείωση των καταβαλλομένων τιμών για αναλώσιμα μέσα (πρώτο τετράμηνο 2015: -3,1%, πρώτο τετράμηνο 2014: -3,1%) και λιγότερο για πάγιο κεφάλαιο (πρώτο τετράμηνο 2015: -0,5%, πρώτο τετράμηνο 2014: -0,3%).

Η σημαντική βελτίωση των όρων εμπορίου στο τετράμηνο του 2015 προμηνύει αύξηση του γεωργικού εισοδήματος το 2015. Σημειώνεται ότι το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά μονάδα πλήρους απασχόλησης, αυξήθηκε το 2014 κατά 5,1%, έναντι μείωσης κατά 2,0% το 2013. Πάντως, από το 2010 ως το 2014 το γεωργικό εισόδημα έχει μειωθεί κατά 8,5%.

Χωρίς τίτλο

Γεωργικό εισόδημα ανά μονάδα πλήρους απασχόλησης

Σύμφωνα με τα εθνικολογιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η προστιθέμενη αξία του πρωτογενούς τομέα αυξήθηκε σημαντικά κατά 6,0%, σε τρέχουσες τιμές, στο πρώτο τρίμηνο 2015, έναντι αύξησης κατά 0,8% στο αντίστοιχο διάστημα του 2014, με αποτέλεσμα ο γεωργικός τομέας να αυξήσει αισθητά τη συμμετοχή του, ύστερα από πολλά χρόνια, στη συνολικά προστιθέμενη αξία της οικονομίας σε 4,2% στο πρώτο τρίμηνο του 2015 από 3,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Στοιχεία από Εβδομαδιαίο Δελτίο  Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ALPHA BANK Ιούνιος 2015