Βιολογική-Γεωργία

Βιολογικές Καλλιέργειες – Μέτρο 11: Μέχρι 27 Μαΐου οι ανακλήσεις – τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων

Παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην υποβολή αιτήσεων ανακλήσεις – τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες».

Συγκεκριμένα, το Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανακλήσεις – τροποποιήσεις θα παραμείνει ανοικτό για τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 27η Μαΐου 2019.

Η παράταση αφορά τις Δράσεις 11.2.1 και 11.1.1.

Σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Μέτρου 11, τα αιτήματα τροποποίησης από τους δικαιούχους δύναται να υποβληθούν από την 01/04 έως και την 15/05 κάθε έτους μέχρι και την λήξη των δεσμεύσεων στην κάθε Δράση.

Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον εγκριθεί το αίτημα του δικαιούχου, εφαρμόζονται κυρώσεις όπου προβλέπεται.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις ανακλήσεις και τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων εδώ και εδώ.