Βιολογικές Καλλιέργειες – Μέτρο 11: Παράταση στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων – Η εγγραφή στο σύστημα

Βιολογικές Καλλιέργειες – Μέτρο 11: Παράταση στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων – Η εγγραφή στο σύστημα

Δεν θα “ανοίξει” σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 2019, όπως αρχικά οριζόταν από την Πρόσκληση, το σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων για τις δύο δράσεις του Μέτρου 11: «Βιολογικές Καλλιέγειες».

Σύμφωνα με τροποποίηση της αρχικής Πρόσκλησης, η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων μετατίθεται για τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 00:01.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 23:59

Εγγραφή και αίτηση

Πριν την υποβολή των αιτήσεων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προχωρήσει στην εγγραφή του στο σύστημα εδώ και στη συνέχεια η επεξεργασία των αιτήσεων θα πραγματοποιείται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» θα βρείτε εδώ.