Βιολογικές Καλλιέργειες: Χαμηλός προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Αίτηση για αύξηση των πιστώσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ζητά με επιστολή του στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σύμφωνα με την επιστολή μόλις το 0,32% του συνολικού προϋπολογισμού του Μέτρου 11: “Βιολογικές Καλλιέργειες” θα κατανεμηθεί στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει τα νησιωτικά συμπλέγματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, έχει συνολική έκταση 5,286 τετραγωνικών χιλιομέτρων και καλύπτει το 4% της συνολικής έκτασης της χώρας.

Ολόκληρη η επιστολή:

Kύριε υπουργέ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην παραπάνω σχετική προκήρυξη «προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων» όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της 31-12-2018.

Με την πρόσκληση αυτή για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 «Βιολογική Γεωργία» έγινε κατανομή πιστώσεων στις περιφέρειες.

Έτσι στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατανέμονται μόλις 394.500 ευρώ για το σύνολο του Μέτρου, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,32% του συνολικού ποσού του προγράμματος πανελλαδικά.

Το ποσό αυτό επιμερίζεται στην Δράση 11.1.1 με 30.100 ευρώ (0,08% του συνόλου της χώρας) και στην Δράση 11.2.1 (παλιοί βιοκαλλιεργητές) με 364.400 ευρώ (0,43% του συνόλου της χώρας).

Το ποσό των 30.100 ευρώ της κατανομής για τη δράση 11.1.1 όχι μόνο ώθηση δίνει στην βιολογική καλλιέργεια, αλλά αντιθέτως αποθαρρύνει και όποιον αγρότη είχε την σκέψη να στραφεί στην βιολογική γεωργία.

Επίσης τα 364.400 ευρώ για τη δράση 11.2.1. προτρέπουν τους ήδη πιστοποιημένους βιοκαλλιεργητές στο να εγκαταλείψουν την βιολογική καλλιέργεια.

Επιπλέον βασικός σκοπός των δράσεων 11.1.1 και 11.2.1 είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της βιωσιμότητας της εκμεταλλεύσεων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την πολυνησιωτικότητα της και με τους μικρούς κλήρους των γεωργικών εκμεταλλεύσεών της, προσιδιάζει σε παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων για να μπορεί να γίνει ανταγωνιστική έναντι των άλλων περιοχών, να ενισχύσει την βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, να κρατήσει τους αγρότες στον αγροτικό τομέα και γενικά να έχει μια ισόρροπη ανάπτυξη με τους άλλους τομείς της οικονομίας (π.χ. τουρισμός).

Κύριε υπουργέ
Σας παρακαλούμε να συμβάλετε στην βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας στην ιδιαίτερη αυτή Περιφέρεια της Ελλάδος, προβαίνοντας στην τροποποίηση της πρόσκλησης έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιστώσεις για το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας στο Νότιο Αιγαίο, με στόχο να καλυφθούν όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι που θα πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος.