Βιολογική-Γεωργία

Βιολογική Γεωργία – Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1: Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση

Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης για τις Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 στο Μέτρο 11: «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014 – 2020.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών.

Για τις δύο δράσεις υποβλήθηκαν πανελλαδικά 37.826 αιτήσεις και εγκρίνονται  από αυτές οι 3.677.

Συγκεκριμένα:

Για την Δράση 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 12.164. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια 2.032 αιτήσεις.

Για την Δράση 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 25.662. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό, 1.645 αιτήσεις.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει προαναγγείλει, προτίθεται να προβεί σε αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι υποψήφιοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη – αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν μόνο ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, από την Τρίτη 16/04/2019 μέχρι και την Πέμπτη 02/05/2019 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου εδώ.