ελαιωνας-ελαια

Βιολογική Γεωργία |Ελαιοκαλλιέργεια: Ενισχύσεις για την μετατροπή συμβατικών ελαιώνων σε βιολογικούς

Στα 629 € ανά εκτάριο ανέρχεται η ετήσια ενίσχυση για τους ελαιοπαραγωγούς που θα ενταχθούν στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» και συγκεκριμένα στη Δράση 11.1.1.

Η Δράση, συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. €, περιλαμβάνει εκτός από την ελαιοκαλλιέργεια και άλλες μόνιμες καλλιέργειες καθώς επίσης και τις καλλιέργειες κηπευτικών και αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 11.1.1 τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2021 ως ελαιώνες.

Όσοι παραγωγοί ενταχθούν στη Δράση θα λαμβάνουν την παραπάνω ετήσια ενίσχυση για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 16 Φεβρουαρίου 2022 έως 16 Μαρτίου 2022. (Νέα Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2022.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δράσεις του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» και τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης επικοινωνήστε στα τηλ. 211- 2158960, 6977890474 ή στο email:  info@ellinikigeorgia.gr