υπογραφη

Βιολογική Γεωργία: Έως τις 24 Ιουνίου η σύναψη συμβάσης με Οργανισμό Πιστοποίησης

Λίγες ημέρες απομένουν για την υποχρέωση που έχουν οι νεοεισερχόμενοι βιοκαλλιεργητές στη Δράση 11.1.1 να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 24η Ιουνίου 2019.

Επίσης, οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι στις Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 θα πρέπει να συνάψουν σύμβαση με γεωπόνο σύμβουλο των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και να την καταθέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019.

Στην περίπτωση που οι ίδιοι οι βιοκαλλιεργητές είναι κάτοχοι πτυχίου γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας θα πρέπει να το καταθέσουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ έως την παραπάνω ημερομηνία.

Τα αγροτεμάχια τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ του 2018 έχουν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες καλλιέργειες και έχουν ενταχθεί στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν ενίσχυση θα πρέπει κατά τα έτη εφαρμογής των δράσεων να δηλωθούν στις ΕΑΕ, επιλέξιμες για ενίσχυση αροτραίες καλλιέργειες ή επιλέξιμες καλλιέργειες κηπευτικών.

Τέλος, όσον αφορά την έναρξη των δεσμεύσεων αυτή ξεκινά:

α) για τους δικαιούχους της με αριθ. 1102/72525/08-04-2019 Πρόσκλησης για από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων στήριξης και

β) για τους δικαιούχους της με αριθμ. 4075/182059/31-12-2018 Πρόσκλησης από την 31/05/2019.