Δυο απλά στη χρήση ηλεκτρονικά «εργαλεία» που δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε παραγωγό να υπολογίσει Άμεσα και Δωρεάν τη Βαθμολογία που συγκεντρώνει καθώς και το Ποσό Ενίσχυσης που δικαιούται εφόσον ενταχθεί στη Δράση 11.1.1. του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία», δημιούργησαν οι γεωπόνοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

Βαθμολογία

Ο υποψήφιος παραγωγός αρκεί να συμπληρώσει τα στοιχεία στην αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική φόρμα και θα έχει την ίδια στιγμή, άμεσα, τη βαθμολογία που συγκεντρώνει. Όσο υψηλότερη βαθμολογία, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες ένταξης στη Δράση χρηματοδότησης. Ο παραγωγός μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία όσες φορές θέλει και κάθε φορά θα εμφανίζεται το αποτέλεσμα που αντιστοιχεί.

» Υπολογισμός Βαθμολογίας Ένταξης

Ποσό Ενίσχυσης

Με τον ίδιο απλό τρόπο οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υπολογίζουν το ετήσιο ποσό ενίσχυσης που θα δικαιούνται εφόσον η αιτούμενη γεωργικής τους έκταση ενταχθεί στη Δράση 11.1.1 της Βιολογικής Γεωργίας.

» Υπολογισμός Ποσού Ενίσχυσης

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν με τους γεωπόνους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ώστε να γίνει επαλήθευση και συζήτηση επί των αποτελεσμάτων, να εξεταστούν κατά περίπτωση όλες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης και να ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δράσεις του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» και τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης επικοινωνήστε στα τηλ. 211- 2158960, 6977890474 ή στο email:  info@ellinikigeorgia.gr

Τα στοιχεία της φόρμας υπολογισμού δεν συλλέγονται με οποιονδήποτε τρόπο και αφορούν αποκλειστικά τον αυτοματοποιημένο τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας για την συγκεκριμένη δράση. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα στον ενδεικτικό υπολογισμό της βαθμολογίας.