Βιολογική Κτηνοτροφία – Δράση 11.2.2: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων  – Επιπλέον 5 εκατ. €

Βιολογική Κτηνοτροφία – Δράση 11.2.2: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων – Επιπλέον 5 εκατ. €

Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης στη Δράση 11.2.2 του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» που αφορούσε τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης Δράσης αυξήθηκε κατά 5 εκατ. € και πλέον έχει διαμορφωθεί στα 20 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας την έγκριση περισσότερων δικαιούχων.

Οι ενδιαφερόμενοι, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών, μπορούν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη – αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εδώ.

Όσοι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, από την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2019.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών.

Τέλος, το Υπουργείο επισημαίνει ότι οι Οργανισμοί Ελέγχου & Πιστοποίησης θα πρέπει να ολοκληρώσουν τυχόν καταχώρηση στοιχείων σε φακέλους παραγωγών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά το διασταυρωτικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο