προβατα-κτηνοτροφια

Βιολογική Κτηνοτροφία: Μετάθεση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Αργότερα κατά μία εβδομάδα από ότι αρχικά είχε καθοριστεί θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 26 Μαρτίου 2018 έως και τις 16 Απριλίου 2018.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις 2 δράσεις της Βιολογικής Κτηνοτροφίας: