αιγοπροβατα

Βιολογική Κτηνοτροφία: Νέα μετάθεση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων στήριξης για τις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2. που αφορούν τη Βιολογική Κτηνοτροφία του Μέτρου 11  «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, η νέα παράταση, μεταθέτει την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για τις 30 Μαρτίου 2018 και την ημερομηνία λήξης  για τις 20 Απριλίου 2018.

Οι συνεχείς παρατάσεις σε όλες σχεδόν τις προσκλήσεις των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020, αποδεικνύουν την ελλιπή προετοιμασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των δικαιούχων αγροτών.