Τι πρέπει να εξασφαλιστεί για μία βιώσιμη οικογενειακή γεωργία

Αγρότες από όλο τον κόσμο ενώθηκαν στις Βρυξέλλες προκειμένου να τονίσουν τον κρίσιμο ρόλο των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην εξασφάλιση καλής ποιότητας τροφίμων για τους καταναλωτές, την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς είναι η ραχοκοκαλιά των αγροτικών περιοχών.

Επίσης, περιέγραψαν τα βασικά μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις θα έχουν ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον, γεγονός σημαντικότερο από ποτέ σε έναν κόσμο ενισχυόμενης αβεβαιότητας και αστάθεια της αγοράς, με αυξανόμενη την παγκόσμια ζήτηση τροφίμων.

Η εν λόγω κίνηση έγινε στις 19 Φεβρουαρίου κατά την διάρκεια μιας σημαντικής εκδήλωσης με θέμα: «Βόρεια -Νότια Οικογενειακή Γεωργία. Πώς να ανταποκριθούμε στις ίδιες προκλήσεις;»που διοργάνωσαν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa – Cogeca και η Παγκόσμια Οργάνωση Αγροτών στις Βρυξέλλες.

Η εκδήλωση περιελάμβανε συνεδρίες στρογγυλής τραπέζης με θέμα το ρόλο της οικογενειακής γεωργίας στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων που απασχολούν τον αγροτικό τομέα, καθώς το τι εργαλεία πολιτικής χρειάζονται. Υψηλού επιπέδου ομιλητές συμμετείχαν στην εκδήλωση συμπεριλαμβανομένου του πρέσβη του FAO για το Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας Gerd Sonnleitner, του προέδρου του Ισπανικού Αγροτικού Οργανισμού (UPA) Lorenzo Ramos, του προέδρου του Βελγικής Αγροτικής Οργάνωσης Boerenbond κ. Vanthemsche καθώς και εκπροσώπων από την Αφρική και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι Copa – Cogeca και η Παγκόσμια Οργάνωση Αγροτών (WFO) θέλουν να εξασφαλίσουν ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις – μικρό ή μεγάλες, εντατικές ή εκτατικές – θα έχουν ένα ανταγωνιστικό μέλλον και ποιότητα της ζωής συγκρίσιμη με άλλους τομείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν οι νέοι.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στο μέλλον, τα οικογενειακά αγροκτήματα – σε όλες τις μορφές τους – πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα και κερδοφόρες δραστηριότητες. Για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων, όπως το υψηλό κόστος των εισροών, οι ακραίες συνθήκες της αγοράς και η μεταβλητότητά της, οι καιρικές συνθήκες, οι Copa – Cogeca και η WFO παροτρύνουν τις κυβερνήσεις και τους αρχηγούς των κρατών σε όλο τον κόσμο για να εξασφαλίσουν ότι:

  • Θα υπάρχει ένα αξιόπιστο πολιτικό πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίζει στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ότι θα έχουν πρόσβαση σε γη και φυσικούς πόρους, δικαιώματα ιδιοκτησίας, κ.ο.κ.
  • Οι επενδύσεις στον τομέα θα αυξηθούν σημαντικά, θα ενθαρρυνθούν η έρευνα και η καινοτομία, με τη γνώση να μεταφέρεται στους αγρότες.
  • Θα τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλες συνθήκες για δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, όπως, οι συνεταιρισμοί, ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τις αγορές των προϊόντων τους, να αποκτήσει προστιθέμενη αξία η παραγωγή τους και να έχουν υψηλότερες αποδόσεις με την καλύτερη διαχείριση της αυξημένης μεταβλητότητας της αγοράς.
  • Οι αγρότες θα λαμβάνουν επαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για να τους δοθεί ένα ανταγωνιστικό μέλλον?
  • Θα αναγνωριστεί παγκοσμίως η αναντικατάστατη συμβολή των γυναικών στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.
  • Οι νέοι γεωργοί θα έχουν στήριξη, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εγκατάσταση, και οι αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων θα αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να έχουν καλύτερες ευκαιρίες για τη δημιουργία εσόδων από την αγορά.
  • Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και άλλες κοινωνικές υποδομές, σύμφωνα με την υπόλοιπη κοινωνία.
  • Οι οικογενειακοί αγρότες είναι εν ενεργεία αγρότες και κάτοχοι οικογενειακών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Το Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας 2014 των Ηνωμένων Εθνών εστιάζει την προσοχή του κόσμου στον ρόλο των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ανακούφιση της πείνας και της φτώχειας, στην παροχή επισιτιστικής ασφάλειας και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, παράλληλα με την προστασία στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα. Είναι ζωτικής σημασίας να έχουν μια δυναμική, σύγχρονη, και ανθεκτική γεωργία στο μέλλον, που θα δίνει στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ένα βιώσιμο μέλλον.