Βοτρυοσφαίρια: Καταστροφή των προσβεβλημένων οργάνων πριν πέσουν τα φύλλα

Βοτρυοσφαίρια: Καταστροφή των προσβεβλημένων οργάνων πριν πέσουν τα φύλλα

Η ασθένεια Βοτρυοσφαίρια οφείλεται σε μύκητα και τα συμπτώματα της ασθένειας αυτή την εποχή είναι χαρακτηριστικά. Παρατηρούνται ξηράνσεις φύλλων, καρπών και ταξικαρπιών, καθώς και ολόκληρων κλάδων.

Τα προσβεβλημένα όργανα που απομένουν πάνω στα δένδρα αποτελούν πηγή μολύσματος για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Γι’ αυτό, συνιστάται:

  • Συλλογή και καταστροφή όλων των προσβεβλημένων οργάνων πριν πέσουν τα φύλλα, γιατί τώρα διακρίνεται η προσβεβλημένη από την υγιή βλάστηση.
  • Απομάκρυνση και καταστροφή των ξερών, πεσμένων στο έδαφος φύλλων ή ενσωμάτωσή τους με ελαφρύ φρεζάρισμα.

Περισσότερα για την ασθένεια εδώ.