Βουλγαρία: Οικονομική ενίσχυση από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης

Βουλγαρία: Οικονομική ενίσχυση από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης

Χορήγηση οικονομικής βοήθειας προς την Βουλγαρία ως αντιστάθμισμα των μεγάλων απωλειών ζωικού κεφαλαίου λόγω της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, ανακοίνωσε η Ε.Ε.

Η οικονομική βοήθεια θα ανέλθει στα 2,9 εκατ. € ενώ αναμένεται επιπλέον ενίσχυση ύψους 11 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις αλλά και για την αγορά του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της νόσου.

Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων:

  • είναι ιογενές νόσημα του χοίρου και του αγριόχοιρου.
  • Μεταδίδεται πολύ εύκολα και επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον και στα πτώματα των αγριόχοιρων.
  • Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
  • Προκαλεί μεγάλες οικονομικές απώλειες στη χοιροτροφία και προβλήματα στις μετακινήσεις των ζώων και των προϊόντων τους.
  • Προκαλεί μεγάλο ποσοστό θανάτων στους αγριόχοιρους και τους χοίρους.
  • Δεν υπάρχει υπάρχει θεραπεία, ούτε διαθέσιμο εμβόλιο για το νόσημα.
  • Μετά την επιβεβαίωση του νοσήματος σε μια χοιροτροφική μονάδα, θανατώνονται όλα τα ζώα υποχρεωτικά.