Βουλγαρία: Συρρίκνωση των εσόδων στις εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων

Βουλγαρία: Συρρίκνωση των εσόδων στις εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων

Η κατάρρευση των τιμών γάλακτος λόγω αυξημένης παγκόσμιας προσφοράς και περιορισμένης ζήτησης, οι εμπορικοί περιορισμοί στη σημαντική για τη Βουλγαρία αγορά της Ρωσίας, καθώς και η εισροή φθηνότερων ευρωπαϊκών γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελούν τις σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων την τελευταία περίοδο στη Βουλγαρία, σύμφωνα με την ειδική ανάλυση Regal 500+.

Τα έσοδα πωλήσεων των 15 από τις 25 μεγαλύτερες εταιρείες συρρικνώθηκαν το 2015, ενώ στις υπόλοιπες δέκα επιχειρήσεις σημειώθηκε αύξηση που, κατά κανόνα, δεν υπερέβαινε το 10%. Η μέση μείωση των εσόδων στις εν λόγω 25 σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου υπολογίζεται σε 1,8%.

Το 2015, το 21,5% των πωλήσεων του κλάδο γαλακτοκομικών προϊόντων προήλθαν από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες: «United Milk Company» (UMC), «Tyrbul» και «Meggle Bulgaria». Εξ αυτών, όμως, μόνο η UMC αύξησε σε ετήσια βάση τις πωλήσεις της. Η εν λόγω εταιρεία, θυγατρική του ελληνικού ομίλου Vivatria, που παράγει προϊόντα με τις επωνυμίες Vereya, Fibela, Khansko και Rusalka, σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών της σε ετήσια βάση κατά 5,4%, ενώ το μερίδιο της επί των συνολικών εσόδων από πωλήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων το 2015 ανήλθε στο 8,9%.

Οι επόμενες εταιρείες της κατάταξης, η Tyrbul και η Meggle εμφάνισαν συρρίκνωση του κύκλου εργασιών τους κατά 3,3% και -1,4% αντίστοιχα. Η Tyrbul ελέγχεται από τον ελληνικό όμιλο ΤΥΡΑΣ. Στην εγχώρια αγορά αντιπροσωπεύεται από το εμπορικό σήμα “OLYMPOS”, ενώ η εταιρεία είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη στις εξαγωγές, καθώς σύμφωνα με τις καταστάσεις της πάνω από το 80% των πωλήσεων για το 2015 προέρχεται από αγορές του εξωτερικού.

Κυριότερες προκλήσεις για τον κλάδο είναι η μεγάλη εισροή εισαγόμενων, ανταγωνιστικών φθηνών προϊόντων στην αγορά, καθώς και η ανταγωνιστική τιμή του εισαγόμενου γάλακτος