Νέες απλοποιημένες μέθοδοι άρδευσης-Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας 2015

Νέες απλοποιημένες μέθοδοι άρδευσης-Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας 2015

Ο κ. Ιωάννης Βαλιάντζας, Καθηγητής ΓΠΑ, Διευθυντής του Εργαστήριου Γεωργικής Υδραυλικής,  έλαβε από το  Environmental and Water Resources Institute (EWRI) της  American Society of Civil Engineers (ASCE), το βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας του έτους 2015 που έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Journal of Irrigation and Drainage Engineering για τα paper: Valiantzas, J. D. “Simple ET forms of Penman’s equation without wind and/or humidity data I Theoretical development ” και Valiantzas, J. D. “Simple ET forms of Penman’s equation without wind and/or humidity data II-Comparisons with reduced et-FAO and other methodologies” published in January 2013.

Αν και κατά την τελευταία 40-ετία υπήρξε ραγδαία ανάπτυξη διαφόρων “high tech” τεχνολογιών με διάφορες εφαρμογές στη γεωργία, εν τούτοις, ο ρυθμός βελτίωσης της απόδοσης των αρδεύσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός.

Οι περισσότερες από τις τεχνολογίες που έχουν προταθεί, παραμένουν πρακτικά ανεφάρμοστες είτε λόγω της πολυπλοκότητας μελέτης και υλοποίησής τους είτε λόγω της επιμονής των αγροτών για εφαρμογή εμπειρικών ξεπερασμένων γεωργικών πρακτικών.

Ο Ιωάννης Βαλιάντζας, Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μια σειρά από τις ερευνητικές του εργασίες, προτείνει νέες απλοποιημένες μεθόδους υδραυλικής ανάλυσης και βελτιστοποίησης για διάφορες κατηγορίες συστημάτων άρδευσης.

Οι προτεινόμενες λύσεις του κ. Βαλιάντζα, συγκεράζουν δυο κριτήρια: α) της επαρκούς ακριβείας για πρακτικές εφαρμογές και β) της απλότητας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι υπερβολικές απαιτήσεις πολύπλοκων-σύνθετων λύσεων που οδηγούν σε αδυναμία εφαρμογής τους.

Αυτή είναι η τέταρτη βράβευση του κ. Βαλιάντζα.

Οι υπόλοιπες τρεις είναι:

  • Best of the year 2013 Discussion Paper Award, from the ASCE Journal of Hydrologic Engineering – Environmental and Water Resources Institute (EWRI) of the American Society of Civil Engineers (ASCE), for the discussion paper: John D. Valiantzas :“Case Study on the Accuracy and Cost/Effectiveness in Simulating Reference Evapotranspiration in West-Central Florida”, J. Hydrol. Eng., 2012, 17(1), 224–225.
  • Best of the year 2010 Research Paper Award, from the ASCE Journal of Irrigation and Drainage Engineering – Environmental and Water Resources Institute (EWRI) of the American Society of Civil Engineers (ASCE), for the paper: John D. Valiantzas: “Explicit Power Formula for the Darcy–Weisbach Pipe Flow Equation: Application in Optimal Pipeline Design” published in July/August 2008
  • Best of the year 2006 Discussion Paper Award, from the ASCE Journal of Irrigation and Drainage Engineering – Environmental and Water Resources Institute (EWRI) of the American Society of Civil Engineers (ASCE), for the discussion paper: John D. Valiantzas “Equivalent Friction Factor Method for Hydraulic Calculation in Irrigation Laterals”, July/August 2004