Ευρωπαϊκό Βραβείο για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ευρωπαϊκό Βραβείο για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στα πλαίσια εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο στις 18 – 20 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2015, κατά την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βραβεύτηκε για την πρόκριση σε εθνικό επίπεδο της πρωτοβουλίας για τη διακίνηση και προβολή των ελληνικών τροφίμων στην κατηγορία «Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας».

Η βράβευση αυτή αποτελεί κορυφαία διάκριση σε εθνικό επίπεδο καθώς τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, που καθιερώθηκαν το 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν σημαντικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν και προάγουν την επιχειρηματικότητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλές πρακτικές και από άλλες χώρες.

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού διαγωνισμού το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε τη Ψηφιακή Υπηρεσία «Ελληνικά Τρόφιμα» μια υπηρεσία προώθησης των ελληνικών προϊόντων στις αγορές, μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ των συντελεστών παραγωγής, εμπορίας, διακίνησης και κατανάλωσης των ελληνικών προίόντων.

Στη ψηφιακή υπηρεσία «Ελληνικά Τρόφιμα» ο Αγρότης ως παραγωγός στην πρωτογενή παραγωγή, ως μεταποιητής πρώτου επιπέδου αλλά και ως έμπορος των προϊόντων του, συνδέεται με τους εμπόρους (αγοραστές) αγροτικών προϊόντων και τους καταναλωτές, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο όλα τα μέρη (Παραγωγός – Έμπορος – Καταναλωτής) στην ανάπτυξη μίας υγιούς εφοδιαστικής αλυσίδας, από το χωράφι, στο ράφι και στο πιάτο του καταναλωτή.

Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ευθύνη καθώς και το συντονισμό των ενεργειών που απαιτήθηκαν προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συμμετοχή του φορέα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2015, ανέλαβε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες με σκοπό τη στήριξη του αγροτικού πληθυσμού και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου εδώ.