Χαλκιδική: Υψηλός δακοπληθυσμός στη Δ.Κ. Μεγάλης Παναγίας

Χαλκιδική: Υψηλός δακοπληθυσμός στη Δ.Κ. Μεγάλης Παναγίας

Μετά από εξέταση του δικτύου δακοπαγίδων που έχουν αναρτηθεί και παρακολουθούνται από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν υψηλοί δακοπληθυσμοί (Μ.Ο. 7 δάκοι ανά παγίδα) στη Δημοτική Κοινότητα Μ. Παναγίας.

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στις περιοχές Κάμπος, Παλιομέτοχο-Οικονόμου καλύβα, Άσπρες πέτρες.