Χαλλούμι: Καταχωρήθηκε ως  προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ)

Χαλλούμι: Καταχωρήθηκε ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ)

Την καταχώριση του τυριού Χαλλούμι στο μητρώο με τα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μόνο το Χαλλούμι που παράγεται στην Κύπρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέπεται πλέον να φέρει την καταχωρισμένη ονομασία.

Το Χαλλούμ είναι το σημαντικότερο προϊόν ζωικής προέλευσης της Κύπρου και εκτός από την πολιτιστική αξία του, το προϊόν αυτό έχει και σημαντική οικονομική σημασία για τη νήσο.

Η καταχώριση του τυριού Χαλλούμι  — στην οποία έχουν ισότιμη πρόσβαση οι παραγωγοί και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου — αποτελεί επίσης ένα ιδιαίτερα συμβολικό βήμα για την προσέγγιση των δύο κοινοτήτων και τη συνεργασία τους με σκοπό τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

Η καταχώριση επιτρέπει στους παραγωγούς αυτού του εμβληματικού κυπριακού τυριού, πασίγνωστου σε όλο τον κόσμο για τη χαρακτηριστική υφή και εμφάνισή του (διπλωμένο), το οποίο μπορεί να καταναλωθεί και ψητό ή τηγανητό, από οποιοδήποτε μέρος της νήσου Κύπρου, να επωφεληθούν από το καθεστώς ΠΟΠ.

Η διενέργεια επιθεωρήσεων ΠΟΠ σε ολόκληρη την Κύπρο θα ανατεθεί σε διεθνώς διαπιστευμένο οργανισμό ελέγχου. Ο οργανισμός ελέγχου θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση της παραδοσιακής συνταγής από τους παραγωγούς.