Παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο τα αποθέματα οίνου σε Ελλάδα και ΕΕ

Παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο τα αποθέματα οίνου σε Ελλάδα και ΕΕ

Αυξημένα κατά 15,70% (1.373.049 HL) σε σχέση με την ποροηγούμενη χρονιά εμφανίζονται τα αποθέματα οίνου στην Ελλάδα με ημερομηνία 31.7.2014 (τέλος αμπελοοινικής περιόδου 2013/14) σύμφωνα με την Δήλωση Αποθεμάτων Οίνων και γλευκών που ανακοίνωσε το τμήμα Οίνου του ΥΑΑΤ.

Ειδικότερα οι ερυθροί οίνοι εμφανίζονται αυξημένοι κατά 14,16% ενώ οι λευκοί κατά 18,57%.

Οι μεταβολές αυτές δεν αξιολογούνται ως αρνητικές αφού σε σχέση με τον μέσο όρο 5ετίας (1.847.640 HL) που η σύγκριση είναι περισσότερο αντικειμενική, τα αποθέματα του 2014 εξακολουθούν να είναι χαμηλά υπολειπόμενα από το μέσο όρο, κατά 25,69%.

Εξίσου χαμηλά σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η ΚΕΟΣΟΕ κινούνται και τα ευρωπαϊκά αποθέματα οίνου, στο επίπεδο των 120 εκ. HL, γεγονός που οφείλεται στις δυο πολύ μικρές συγκομιδές του ευρωπαϊκού αμπελώνα των περιόδων 2012/2013 και 2013/2014.

Το γεγονός αυτό τονίστηκε στην Ομάδα πολιτικού Διαλόγου Οίνου (Group de civil Vin) στις Βρυξέλλες, που συνεδρίασε στις 26/11 και σε συνδυασμό με την συνεχόμενη φετινή μικρή παραγωγή στην ΕΕ, διατυπώθηκε η ανησυχία και προβληματισμός σχετικά με τη διαθεσιμότητα του ευρωπαϊκού οίνου όσον αφορά την τροφοδοσία των αγορών και τον κίνδυνο απώλειας μεριδίων αγοράς.

Βέβαια μια άλλη παρενέργεια των χαμηλών αποθεμάτων είναι η αύξηση των τιμών οίνου στις διεθνείς συναλλαγές, τουλάχιστον για τους οίνους της Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Γερμανίας.

Δείτε τα αποθέματα εδώ.