Χαμηλό το ποσοστό των νέων γυναικών στον γεωργικό τομέα

Χαμηλό το ποσοστό των νέων γυναικών στον γεωργικό τομέα

Αν και το ποσοστό των αγροτισσών – αρχηγών γεωργικής εκμετάλλευσης αγγίζει κατά μέσο όρο το 30% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα,  σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Για παράδειγμα στη Λιθουανία και τη Λετονία, σχεδόν το 50% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαχειρίζεται από γυναίκα όταν στη Μάλτα, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία το ποσοστό των γυναικών αυτών δεν υπερβαίνει το 10%.

Όσον αφορά την ηλικία, είναι γνωστό  ότι ο αγροτικός τομέας της Ευρώπης κυριαρχείται από έναν ηλικιωμένο πληθυσμό αλλά ειδικά όσον αφορά τις τις γυναίκες – αρχηγούς, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διευρυνθεί το χάσμα των φύλων στη γεωργία τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία της Eurostat μόλις το 4,2% των γυναικών είναι κάτω των 35 ετών ενώ το 42% είναι άνω των 65 ετών σε αντίθεση με το 29,2% για τους άνδρες.