Η χαμηλότερη ιστορικά παραγωγή οίνου στην Ελλάδα

Η χαμηλότερη ιστορικά παραγωγή οίνου στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία οινοπαραγωγής που απέστειλε το τμήμα Οίνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο όγκος της ελληνικής οινοπαραγωγής της περιόδου 2015/16 (1 Αυγούστου 2015 – 31 Ιουλίου 2016) οριστικοποιήθηκε στα 2.501.100 HL, καταγράφοντας το χαμηλότερα ιστορικά όγκο της παραγωγής οίνου στη χώρα μας.

Ο όγκος οινοπαραγωγής 2015/16 είναι κατά 11,7% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο της περιόδου 2014/15, κατά 17,22% μικρότερος από τον μέσο όρο πενταετίας και κατά 26,1% μικρότερος από το μέσο όρο δεκαετίας.

Η μεγαλύτερη μείωση ανά κατηγορία σε σχέση με το 2014 παρατηρείται στους οίνους χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη και ανέρχεται σε 16,8%, ενώ στους οίνους ΠΟΠ η μείωση ανέρχεται στο 1,26% και στους ΠΓΕ η παραγωγή παρέμεινε αμετάβλητη.