Χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων από το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών

Χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων από το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών

Με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης εικόνας, η υπηρεσία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών NOFFi-OBAM δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να δουν τις καμένες εκτάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατάσβεση της πυρκαγιάς (κατά μέσο όρο 6–7 ημέρες μετά την έναρξή της) και με την μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια.

Η υπηρεσία εφαρμόζεται συστηματικά για δεύτερη συνεχή αντιπυρική περίοδο, έχοντας ήδη (έως τις 25/10/2017) χαρτογραφήσει τις καμένες εκτάσεις από 76 πυρκαγιές, με συνολική καμένη έκταση 205.038,1 στρέμματα. Κατά την αντιπυρική περίοδο του 2016 χαρτογραφήθηκαν 30 πυρκαγιές στην Ελλάδα με συνολική καμένη έκταση 256.837 στρέμματα, καθώς και οι δύο μεγάλες πυρκαγιές της Κύπρου.

Το μεγαλύτερο μέρος των καμένων εκτάσεων εντοπίστηκαν στη Ζάκυνθο (32.184,6 καμένα στρέμματα από 17 πυρκαγιές που χαρτογραφήθηκαν), στον Ωρωπό Αττικής (28.885,2 στρέμματα), στα Κύθηρα (25.644,7 στρέμματα) και στην Άρλα Αχαΐας (19.098,4).