Ξεκινά η διαδικασία για τη δωρεάν διανομή ροδάκινων

Ξεκινά η διαδικασία για τη δωρεάν διανομή ροδάκινων

Τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις ΔΑΟΚ την πρόθεσή τους για δωρεάν διανομή ροδάκινων έχουν οι οργανώσεις παραγωγών και οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών, από αύριο Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017.

Σκοπός είναι η έγκαιρη αποσυμφόρηση των αποθεμάτων ροδάκινων μετά και την τροποποίηση του κανονισμού με βάση τον οποίο κατανέμονται στην Ελλάδα επιπρόσθετες ποσότητες απόσυρσης και δωρεάν διανομής ροδάκινων.

Η διαδικασία ενεργειών απόσυρσης για δωρεάν διανομή

Οι Οργανώσεις παραγωγών και οι μεμονωμένοι παραγωγοί κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ενέργεια απόσυρσης για δωρεάν διανομή στην οποία προτίθεται να προβούν.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τηρεί σειρά προτεραιότητας άφιξης των σχετικών αιτημάτων.

Η προαναφερθείσα κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν και έως τις 10:00 π.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας με γραπτή τηλεπικοινωνία ή γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Οι ποσότητες που παραδίδονται από τους ανωτέρω παραγωγούς συνάδουν με τις περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση ανά καλλιέργεια όπως έχει δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 και 2018 (ΕΑΕ 2017, 2018).