342425

Ξεκινά η Πράσινη Εβδομάδα της Ε.Ε. – Συμμετέχουμε στις συζητήσεις

Από τη Δευτέρα 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθεί η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ, η μεγαλύτερη ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση για την περιβαλλοντική πολιτική, η οποία θα επικεντρωθεί στη φιλοδοξία της ΕΕ για μηδενική ρύπανση.

Πολίτες από ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούν να συζητήσουν για κάθε πτυχή της μηδενικής ρύπανσης στη διαδικτυακή διάσκεψη, καθώς και στις περισσότερες από 600 εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ έρχεται αμέσως μετά την έγκριση  προ δύο εβδομάδων από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους, που αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το σχέδιο δράσης παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο όραμα για το 2050: έναν κόσμο όπου η ρύπανση έχει μειωθεί σε επίπεδα που δεν είναι πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, και περιγράφει τα βήματα για την επίτευξη του οράματος αυτού.

Παρακολουθήστε δωρεάν την Πράσινη Εβδομάδα εδώ.