Ξεκινά το Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων

Ξεκινά το Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων

Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, τα οποία υπόκεινται σε δειγματοληψία για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), σε 9 Περιφέρειες της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Το πρόγραμμα ξεκινά :

από 24/10/2016 για τις Περιφέρειες

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας

και από 01/01/2017 για τις Περιφέρειες

 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου και
 • Περιφέρεια Αττικής

Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών και προβάτων οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες ή/και το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, για την ύπαρξη νεκρών ζώων στην εκμετάλλευσή τους, ηλικίας:

 • άνω των 18 μηνών για τις αίγες και τα πρόβατα και
 • 24 ή 48 μηνών για τα βοοειδή.

Το νεκρό βοοειδές, πρόβατο ή αίγα θα πρέπει:

 • να φέρει ενώτιο,
 • να είναι ηλικιακά κατάλληλο για δειγματοληψία ΜΣΕ και
 • να συνοδεύεται από το διαβατήριο (βοοειδές) ή το μητρώο εκμετάλλευσης (αίγα ή πρόβατο).

Οι κτηνοτρόφοι απευθύνονται άμεσα για την ύπαρξη νεκρών ζώων στην εκτροφή τους, στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία ή στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο 210-8960.100 σε 24ωρη βάση.