Ξεκινάει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης; Ποια Μέτρα θα προκηρυχθούν πρώτα

Ξεκινάει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης; Ποια Μέτρα θα προκηρυχθούν πρώτα

Μέχρι τέλους του χρόνου θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι προκηρύξεις μέτρων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ύψους 1,5 δις €. Πλέον δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για άλλες καθυστερήσεις και η χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον αγροτικό τομέα κρίνεται επιτακτική.

Ποια είναι τα μέτρα που θα προκηρυχθούν μέσα στους επόμενους μήνες:

Νέων Γεωργών

Το ποσό ενίσχυσης για κάθε νέο αγρότη διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός των 300 εκ. ευρώ είναι αδύνατον να καλύψει 24.000 νέους αγρότες, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του υπουργείου.

Αναλυτικά για τις προϋποθέσεις και τους δικαιούχους εδώ.

Μεταποίησης

Το Μέτρο έχει σκοπό να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων καθώς και τις εξαγωγές.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 170 εκ. € και αναμένεται να ενισχυθούν 400 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια.

Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους.

Οι αιτήσεις στήριξης μπορούν να ανέλθουν έως 10 εκ. €, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης από 40% – 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.

Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 555 εκ. €.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης.

Σχέδια Βελτίωσης

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου το Μέτρο αυτό θα ακολουθήσει την ένταξη των νέων γεωργών ώστε να αξιοποιηθεί με επενδύσεις το δυναμικό των νέων ανθρώπων που θα εγκατασταθούν στη γεωργία.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 360 εκ. € και αναμένεται να ενισχυθούν 5.000 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια.

Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, άρδευση, ΑΠΕ, κλπ.). Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 500.000 €, ενώ για συλλογικές επενδύσεις από ομάδες παραγωγών έως 2 εκ. €.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% – 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (και έως το 75%) στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι γεωργοί ή ομάδες παραγωγών.

Κατάρτισης Νέων Γεωργών

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 70 εκ. € και θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στην κατάρτιση των ενταγμένων στο πρόγραμμα των νέων γεωργών δικαιούχων που εκτιμάται ότι θα φτάσουν μαζί με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους 24.000 καταρτιζόμενους.