Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Μητρώο Οικοτεχνίας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Μητρώο Οικοτεχνίας

Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής των μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Δικαίωμα εγγραφής για την μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης  – Οικοτεχνία –  έχουν:

  • Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
  • Οι παραγωγοί των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων που αποτελούν το πρωταρχικό συστατικό (50%) του τελικού προϊόντος.
  • Οι αγρότες που έχουν υποβάλλει Δήλωση καλλιέργειας Ο.Σ.Δ.Ε. και περιλαμβάνει τα προϊόντα που θα μεταποιούν.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1.Βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης,  από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) για το τρέχον έτος.

2. Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του τελευταίου έτους.

3. Απόδειξη πληρωμής e−παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ.

4. Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής της παρ.1 του άρθρου 4 της ΥΑ 4912/120862/5-11-2015

Διαδικασία εγγραφής

1) καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr )

2) υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα για την Οικοτεχνία εδώ.