Χωράφι «μουστάρδας»

Χωράφι «μουστάρδας»

Ινδός περπατά σε χωράφι με σπόρους μουστάρδας, στην βορειοανατολική Ινδία, στην περιοχή Ασάμ. Η κυβέρνηση της Ασάμ λόγω της αυξημένης ζήτησης λαδιού μουστάρδας προσπαθεί να παρακινήσει τους αγρότες της περιοχής στην παραδοσιακή καλλιέργεια μουστάρδας.

H Μουστάρδα παρασκευάζεται από σπόρους (σπέρματα) συγκεκριμένων φυτών της οικογένειας των Σταυρανθών ή των Βρασσικιδών (Crucifae ή Brassicaceae). Τα κυριότερα είδη είναι: Το είδος Sinapis alba (Σινάπι το λευκό) του γένους Σινάπι (γνωστό επίσης και ως σινάπι ή βρούβα ή λάψανο) με κίτρινα σπέρματα, το είδος Brassica juncea (Κράμβη η βουρλοειδής) του γένους Βράσσικα με σκουρόχρωμα σπέρματα και το B. Nigra (Κράμβη η μαύρη) με επίσης σκουρόχρωμα σπέρματα.

γεωργια