Ποιες ευρωπαϊκές χώρες αντιδρούν με τη λήψη μέτρων για την κλιματική αλλαγή

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες αντιδρούν με τη λήψη μέτρων για την κλιματική αλλαγή

Οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσκολεύονται να συμφωνήσουν στο πακέτο μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2030, με την Πολωνία να προβάλλει τις ισχυρότερες αντιδράσεις.

Οι πρωταρχικοί στόχοι είχαν αποφασιστεί σε προηγούμενες συνόδους κορυφής και περιλαμβάνουν την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40 τοις εκατό, την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 27 τοις εκατό και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στο 30 τοις εκατό.

Η Κομισιόν πιέζει να επιτευχθεί συμφωνία για τα νέα φιλόδοξα και αυστηρά μέτρα πριν από τη σχετική σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών που θα λάβει χώρα στο Παρίσι το 2015.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συμφωνήσει για το πλαίσιο της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2030», αναφέρει η ανακοίνωση των ηγετών των 28 κρατών μελών.

Τα κυριότερα σημεία διαφωνίας προκύπτουν από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθούν κράτη εξαρτημένα σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, όπως η Πολωνία, σε σχέση με κράτη όπως η Γαλλία και η Μ. Βρετανία που προωθούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, και τη Γερμανία που ακολουθεί πολιτική ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η νέα πρωθυπουργός της Πολωνίας, Εύα Κόπατζ, δήλωσε πριν από λίγες εβδομάδες πως δεν αποκλείει το να θέσει βέτο συγκεκριμένα για τα τις υψηλές περικοπές στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι πολωνικές αρχές ζητούν κάποιας μορφής αποζημίωση για τις προσπάθειές τους να απεξαρτηθούν ενεργειακά από τον άνθρακα, κάτι στο οποίο αντιτίθενται τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Η Σλοβακία και οι Βαλτικές χώρες εμφανίζονται επίσης διστακτικές να δεσμευτούν, υπό τον φόβο του υψηλού κόστους των επενδύσεων σε νέους ενεργειακούς πόρους και τεχνολογίες, καθώς και από το γεγονός ότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ωστόσο σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση των ηγετών αναμένεται να βοηθηθούν οικονομικά οι πιο φτωχές ευρωπαϊκές χώρες, με κίνητρο να εισάγουν νέες τεχνολογίες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον.