Οι 3 χώρες με τις περισσότερες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από ΕΕ

Οι ΗΠΑ παραμένουν και για το έτος 2013 ο κορυφαίος προορισμός για τα αγροδιατροφικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ, καθώς κατέχει το 13% του συνόλου των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Ακολουθούν η Ρωσία με ποσοστό 10% και η Κίνα με ποσοστό 6%, η οποία ξεπέρασε για πρώτη φορά την Ελβετία.

Για περισσότερα στοιχεία που αφορούν τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ.