Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και βοοειδών

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και βοοειδών

Καθορίστηκε με Υπουργική Απόφαση το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και βοοειδών από περιοχές που κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης είναι οι κτηνοτρόφοι :

  • αιγοπροβάτων που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Λέσβου, Έβρου, Εύβοιας, Κοζάνης, Δράμας, Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας, που κηρύχτηκαν από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2016 και οι οποίοι δήλωσαν την εκμετάλλευσή τους ως αγελαία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι την 31/12/2016,
  • αιγοπροβάτων και βοοειδών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αγ. Ευστρατίου, που κηρύχτηκε από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ακρίδων,
  • αιγοπροβάτων και βοοειδών που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, που κηρύχτηκε από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιάς

Οι παραπάνω κτηνοτρόφοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης- ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος χορήγησης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) δηλώνοντας ότι διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους αιγοπρόβατα και βοοειδή.
  • Να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το έτος χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis).
  • Η έδρα εκμετάλλευσης τους να βρίσκεται εντός των ορίων των ΠΕ Αχαΐας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Λέσβου, Έβρου, Εύβοιας, Κοζάνης, Δράμας, Μαγνησίας & Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Θάσου και του Δήμου Αγίου Ευστρατίου.
  • Να μην έχουν λάβει  κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης αυτής, υπερβαίνει το ποσό των 15.000 €.

Ύψος ενίσχυσης

Το ποσό της ενίσχυσης είναι το ίδιο για κάθε δικαιούχο και χορηγείται κατ’ αποκοπή για ένα μήνα, ανάλογα με τις μονάδες ζώων που έχει στην κατοχή του.

Το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται σε 0,10 € ανά αιγοπρόβατο /ημέρα και σε 1,00€ ανά βοοειδές/ημέρα.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα ενημερώσει τους εν δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν.