Ε.Σ. Θηραϊκών Προϊόντων: Χορήγηση πρόσθετης τιμής προς τους αμπελουργούς–μέλη της

Ε.Σ. Θηραϊκών Προϊόντων: Χορήγηση πρόσθετης τιμής προς τους αμπελουργούς–μέλη της

Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων επικαλούμενη αφενός τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της οργάνωσης για το έτος 2014, αφετέρου την καλή πορεία των πωλήσεων για το έτος 2014, αλλά και την καλή προοπτική για το έτος 2015, ιδίως στις αγορές του εξωτερικού, θα χορηγήσει:

1. Επιπλέον ποσό 0,10 ευρώ ανά κιλό σε όλα τα Λευκά Σταφύλια που προσκόμισαν οι αμπελουργοί τους στην ΕΝΩΣΗ εσοδείας 2014.

2. Επιπλέον ποσόν 0,10 ευρώ ανά κιλό στα Ερυθρά σταφύλια σε όσους παραγωγούς προσκόμισαν το σύνολο τους παραγωγής τους στην ΕΝΩΣΗ.

Η αύξηση αυτή έρχεται να προστεθεί στην ήδη υψηλή τιμή που κατέβαλλε ο συνεταιρισμός στους αμπελουργούς, που ανήλθε στο ύψος των 1,70 € ανά κιλό σταφυλιού, ενώ ουσιαστικά συμβολίζει και την πρακτική των συνεταιριστικών οργανώσεων που επιστρέφουν το πλεόνασμα της κάθε χρήσης στους παραγωγούς – μέλη τους.