Χορήγηση βεβαιώσεων για έκδοση αδειών απόσταξης

Χορήγηση βεβαιώσεων για έκδοση αδειών απόσταξης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ενόψει έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου για τη λειτουργία αμβύκων των μικρών αποσταγματοποιών  ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων ότι:

Η αποστακτική περίοδος από το Υπουργείο Οικονομικών ορίζεται:

  • από 26 Οκτωβρίου 2015 έως 30 Δεκεμβρίου 2015 για τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.
  • από 29 Οκτωβρίου 2015 έως 30 Δεκεμβρίου 2015 για τον Δήμο Κοζάνης.
  • από 1 Νοεμβρίου 2015 έως 30 Δεκεμβρίου 2015 για τον Δήμο Εορδαίας.
  • από 4 Νοεμβρίου 2015 έως 04 Ιανουαρίου 2016 για τον Δήμο Βοΐου.

Προκειμένου να εκδοθεί άδεια απόσταξης από τα Τελωνεία (Πτολεμαΐδας και Καστοριάς) απαιτείται η προσκόμιση από τους αμπελοκαλλιεργητές βεβαίωσης από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την ιδιότητα του παραγωγού, τη θέση και την έκταση του αμπελιού, καθώς και της ποσότητας των πρώτων υλών που παρήχθησαν.

Για την έκδοση βεβαίωσης απαιτείται προηγουμένως υποχρεωτικά από τους παραγωγούς η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγκομιδής για το έτος 2015.

Συνολική έκταση μικρότερη του 1 στρέμματος

Οι αμπελουργοί των οποίων οι αμπελώνες ή οι κληματαριές τους καταλαμβάνουν συνολική έκταση μικρότερη του 1 στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής οι παραπάνω βεβαιώσεις θα χορηγούνται είτε από την εγγραφή των αμπελοτεμαχίων στο αμπελουργικό μητρώο (εάν υπάρχει), είτε με προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας, ή Ε9, ή Ε1.  Στους παραγωγούς αυτούς η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον οικείο Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες: 24613-51368 και 24613-51431